Løbet arrangeres af Ane Marie Veggerskilde, Signe de´Claville Holland Flarup, Tanja Duus Sønderby, Thomas Schultz Hansen, Jan Jakobsen, Kyri Damgaard og Simon Frandsen.

Starttidspunkt:

Er angivet på den enkelte begivenhed, 

Tidgrænsen for løbet er 6 timer. 

Generel information:

Startsted: Kan variere, men beskrives tydeligt til det enkelte løb under kommende løb 

Rute: Se under fanen "Rute". Ruten vil være afmærket med pil, markeringsstrimmel eller kridt på vejen. Dog vil Pop-up løb ikke være afmærket. 

Parkering: Der er mulighed for gratis parkering ved Havnebadet i Faaborg eller ved Forum Faaborg.

Depotet indeholder vand, slik, frugt, saft, sodavand og medalje. Ønskes der yderligere medbringes dette selv. 

Tilmelding kan ske frem til løbsstart, med mindre løbet bliver udsolgt. Vi kan dog ikke garantere en medalje ved tilmelding på løbsdagen.Tjek fanen tilmelding for yderligere info

Vi forbeholder os retten til aflyse et planlagt løb, hvis vi vurderer at vejrforholdene eller andet gør, at løbet ikke er forsvarlig at gennemføre.Betalt gebyr vil IKKE blive tilbagebetalt. Såfremt man udebliver eller melder afbud bliver gebyret ikke tilbagebetalt og kan heller ikke overføres til en anden løbsdag.

Eftertilmelding:

Tilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt, men medalje garanteres ikke ved eftertilmelding. 

Løbsregler:

Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.

Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.

Pilafmærkningen og markeringsstrimmel vil være opsat.

Mindre børn bør følges med voksne. 

Tidtagning:

Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret!

Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne og der vil noget af tiden være bemandet depot som hjælper med at få noteret din tid og udleverer medaljer. Det kan dog hændes at depotet ikke vil være bemandet, hvis der kun er én af løbsarrangørerne der deltager i løbet. 

Diplomer og medaljer:

Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører. Diplom vil efter løbet kunne downloades her på hjemmesiden. Se fanen "Diplom".

Resultater vil være at finde under fanebladet "Resultater". 

Generelle regler:

Vi følger løbskriterierne der er stillet af Klub 100 Marathon Danmark. Aflysning vil blive annonceret her på siden samt på facebook.  

Se mere her: https://klub100marathon.dk/loebskriterier/

Del siden