Løbet arrangeres af Ane Marie Veggerskilde, Thomas Schultz Hansen, Jan Jakobsen, Kyri Damgaard, Simon Frandsen, Martin Howmann Poulsen og Signe de´Claville Holland Flarup. 

Starttidspunkt:

Er angivet på den enkelte begivenhed, normalt fra kl 10-16. Er der også start kl 9 vil det være beskrevet. 

Fyraftensmarathon kl 16.30

Tidgrænsen for løbet er 6 timer. 

Generel information:

Startsted: kan varierede men beskrives tydeligt til det enkelte løb under kommende løb 

Rute: Se under fanen rute. Ruten vil være afmærket med pil og markeringsstrimmel.

Parkering: Se kort under "kommende løb". Der er mulighed for parkering ved Havnebadet i Faaborg.

Depotet vil være begrænset, vi udleverer en kasse med vand, slik og medalje. Ønskes der yderligere medbringes dette selv. Efter løbet vil der være brunsviger og øl/vand.

Fyrsaftensmarathon er ikke med depot.

Der vil være masser af håndsprit

Tilmelding kan ske frem til dagen før løbet kl. 1200, med mindre løbet bliver udsolgt.

Tjek fanen tilmelding. 

Vi forbeholder os retten til aflyse et planlagt løb, hvis vi vurderer at vejrforholdene eller andet gør, at løbet ikke er forsvarlig at gennemføre.Betalt gebyr vil IKKE blive tilbagebetalt. Såfremt man udebliver eller melder afbud bliver gebyret ikke tilbagebetalt.

 

Eftertilmelding:

Tilmelding på dagen er muligt, med mindre løbet er udsolgt, men medalje garanteres ikke ved eftertilmelding. Eftertilmelding koster 25 kr på dagen.

Løbsregler:

Deltagelse sker på eget ansvar, og færdselsreglerne skal overholdes.

Der skal passes på naturen, så derfor skal affald i de opstillede affaldsspande mm. Dette er den enkelte løbers ansvar.

Pilafmærkningen og markeringsstrimmel vil være opsat.

Mindre børn bør følges med voksne. 

Tidtagning:

Deltagerne er selv ansvarlige for tidtagning, og urene må ikke stoppes under løbet. Urene må ikke stoppes under toiletbesøg og forplejning. Autostop skal være slået fra på uret.

Der vil være et ur i målområdet. Uret kan aflæses af deltagerne og der vil være bemandet depot som hjælper med at få noteret din tid, udleverer medaljer og diplom. 

Diplomer og medaljer:

Der er diplom og medalje til alle, der gennemfører.

Resultater vil være at finde under fanebladet: resultater. 

Generelle regler:

Vi følger løbskriterierne der er stillet af Klub 100 Marathon Danmark. Der skal være mindst 3 marathonløber til start og 3 der gennemfører løbet, både på det officielle starttidspunkt såvel som på eventuel tidlig start. Aflysning vil blive annonceret her på siden samt på facebook og deltagerne vil modtage besked.  

Se mere her: https://klub100marathon.dk/loebskriterier/